интернет банкинг

Интернет Банкингтин мүмкүнчүлүктөрү:

 • Көчүрмө талабы;
 • Улуттук валютада операциялар;
 • Чет өлкөлүк валютада операциялар;
 • Валютаны айландыруу;
 • 1С системасынан документтерди импорттоо;
 • Банкка документтерди жиберүү (тизмелер, келишимдер ж.б.)

Интернет Банкингте төлөмдөр кийинки регламент аркылуу жүргүзүлөт:

 • Улуттук валютада: клиринг системасында саат 08:30-дан баштап 11:00-гө чейин;
  «ГРОСС» системасында – саат 08:30-дан баштап 15:00-гө чейин.
 • Чет өлкөлүк валютада: USD,RUB,EUR валюталарында* - саат 08:30-дан баштап 14:30-га чейин;
  KZT валютасында* – саат 08:30-дан баштап 13:30-га чейин;
  GBP валютасында – саат 08:30-дан баштап 11:30-га чейин;

*USD, RUB, EUR валюталары аркылуу тез терифтер- саат 15:00-дөн 16:00-гө чейин; KZT – саат 14:00-дөн 14:30-га чейин.


ПРАВИЛА ПРИ ОТПРАВКЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КЛИРИНГ/ГРОСС СИСТЕМАМ:

 • В платежном поручении ни в наименовании получателя, ни в наименовании плательщика и в назначении нельзя ставить следующие знаки: :, =, /, ;, &, $, <,>, ~? – (Например, 20-60215-816, а нужно 2060215816)
 • При отправке платежей по системе Гросс в назначении помещается только 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания.
 • При отправке Клиринговых платежей назначение может состоять из нескольких строк. При этом необходимо, чтобы количество знаков в одной строке не превышало 50.
 • Суммы свыше 1 000 000 сом отправляются гроссом.

системада иштөө үчүн эмне керек?

Microsoft Internet Explorer же Google Chrome интернет-браузерди колдонуңуз.


Системада туура жана коопсуз иштөө үчүн компьютерди кантип ыңгайлаштырыш керек?

Системага кирүү жана анда иштөө үчүн ачкычтарды сактоонун кандай түзүлүшүн колдоносуз:

Флеш-карта же дискета
Смарт-картасы

Программаны жүктөп, кайра жандырыңыз автоматтык тескөөлөрдү жана инструкцияны жолдоңуз. Ачкычтын файл-контейнери катары prv_key.pfx, Автоматтык түрдө күүлөөнүн программасын жүктөп алыңыз жана ишке киргизиңиз, көрсөтмөнү так аткарыңыз. prv_key.pfx ачкычынын контейнер-файлы да, сертификат да кадимки файл болуп эсептелет жана түз эле көчүрүлөт. Анткен менен, эгерде көрсөтүлбөй калса, биздин система жашыруу ачкычтын файлын A:\ каталогунан издей баштайт жана муну өзгөртүү үчүн тиешелүү операцияны жүзөгө ашыруу зарыл::

Ачкыч сакталган жерди алмаштыруу

Ачкычтын учурдагы жолу: ...
Жолду өзгөртүү

Коопсуздук компонентинин версиясы: ...

Ачкычтын сыр сөзүн алмаштыруу

Эгерде Сиз финансылык сертификатты Authority Сертификация Борборунда (СБ) каттасаңыз жана ачкычтын сыр сөзүн өзгөрткүңүз келсе, анда компьютерге ачкычты алып жүрүүчүнү туташтырып, «сыр сөздү алмаштыруу».

Интернет банкингге кирүү

Интернет банкингге кирүү

Колдонуучу үчүн көрсөтмөнү жүктөп алуу