Насыялар

Биз насыяны менчиктин түрдүү формасындагы уюмдарга беребиз.

Биздин Банк насыяны компаниянын ишинин өзгөчөлүгүн эсепке алган шарттарда берүүгө даяр: түрдүү уюмдарга, айыл чарба өндүрүшчүлөрүнө.

Биз төмөнкүлөрдү сунуштайбыз:

  • бизнести өнүктүрүүгө насыялар;
  • автотранспорт сатып алууга насыялар;
  • айыл чарба бизнесин өнүктүрүүгө насыялар.