Аманаттар

“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” минималдык тобокелдик менен ар бир сомдон кошумча киреше алып туруу үчүн Кардарларга эркин каражаттарын эсепте сактоону сунуштайт.

Биз рынок шарттарына жооп берген пайдалуу пайыздык коюмдарды сунуштоого даярбыз, салымдын суммасы канчалык көп болуп, аны жайгаштыруу мөөнөтү узак болсо, сиздин кирешеңиз да ошончолук жогору болот.

Банк Кыргыз Республикасынын “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп эсептелет. Системанын түзүлүшү жана иштеши “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” мыйзам менен жөнгө салынат. Ага ылайык, аманатчылардын компенсациясынын суммасы 200 миң сом деңгээлинде белгиленген.

аманаттын эсептегичи

ай
эсептөө