"Накопительный" мөөнөт аманаты

Алдыда максат болсо, акча топтоо натыйжалуу болот!

Жаңы телефон жөнүндө эңсеп жүрөсүзбү, бирок акча билинбей эле жоголуп жатабы?

«Накопительный» мөөнөт аманаты –  аркылуу топтоо абдан ыңгайлуу, Сиз каалаган сумманы  каалаган убакытка жайгашытырсаңыз болот!

Мисалы: Эгер «Накопительный» аманатын 1 жыл мөөнөткө, биринчи төгүм 5 000 сом менен ачылса жана ай сайын 4 490 сомдон толукталып турса, топтолгон акча каражаттарынын жалпы суммасы  54 390 сомду түзөт. Бул топтолгон %дын  эсебисиз.

Шарттары: 

  • Эки эсеп ачылат – “сурап алганга чейин” жана “топтолмо”.
  • “Топтолмо” эсеп боюнча акча каражаттарын алып турууга болбойт, ал эми кошулган пайыздар ар бир айдын соңунда “сурап алганга чейин” эсебине которулуп турат. Соода-тейлеме ишканаларында эсептик-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашырып турса болот.
  • Кардарга Элкарт же VISA картасы АКЫСЫЗ берилет
  • “Топтолмо” эсебине салымдын минималдык суммасы 1 000 сом, 1 000 рубль 
  • Пайыздар ай сайын кошулуп турат.
  • Салымдын суммасы – чектелген эмес.

Visa

Комиссия

“Сурап алганга чейин” эсебин толуктоо

суммадан 0%

“Сурап алганга чейин” эсебинен акча алуу

суммадан 0%
   
Элкарт
Комиссия
“Сурап алганга чейин” эсебин толуктоо суммадан 0%
“Сурап алганга чейин” эсебинен акча алуу суммадан 0%

Пайыздык чендер

  сомдо АКШ долларында
12 ай 10%
эсептегич

* Депозиттерди 100 000 АКШ доллар суммасынын жана жогоруу ачуу учурунда, жогоруда көрсөтүлгөн айырмаланган, Банк кардарларга жеке комиссияларды жана пайыздк чендерди белгилөөгө укугун өзүнө калтырат, андан тышкары башка факторлорго жараша, мисалы үчүн, рыноктун шарттардын өзгөрүүсү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык.