"Удобный" аманаты

  Шарттары: 

  • Төлөм картасына пайыздарды кошуунун универсалдык схемасы менен эсеп ачылат.
  • Кардарга Элкарт же VISA Classic картасы АКЫСЫЗ берилет.
  • “Золотая Корона” же VISA Classic картасынын жылдык тейлөөсү АКЫСЫЗ. 
  • Салымдын минималдык суммасы - 30 000 сом, 25 000 рубль же 500 АКШ доллары.
  • Салымдын максималдуу суммасы - 300 000 АКШ доллары.
  • Акчаны толуктап, чыгарып алып, соода-тейлеме ишканаларында эсептик-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашырып туруу мүмкүн. Ошону менен катар эсеп боюнча орто күндүк калдыкка пайыздар топтолуп, кошула берүү касиети сакталып кала берет.
  • Кошулган пайыздарды ай сайын Элкарт же VISA карталарынан алып турууга мүмкүн.
  • КИРЕШЕЛЕРДИ КАПИТАЛДАШТЫРУУ!
Visa                                                         Комиссия
Эсепти толуктоо суммадан 0%
Эсептен акча алуу суммадан 0%
   
Элкарт Комиссия
Эсепти толуктоо суммадан 0%
Эсептен акча алуу суммадан 0% 

Пайыздык чендер

  сомдо АКШ долларында рублда
3-6 ай 1.25% 3%
6-9 ай 3.75% 4.5%
9-12 ай 5% 5.5%
12-18 ай 6.5% 6%
18-24 ай 8.25% 6.5%
24-36 ай 8.75% 7%
эсептегич

* Депозиттерди 100 000 АКШ доллар суммасынын жана жогоруу ачуу учурунда, жогоруда көрсөтүлгөн айырмаланган, Банк кардарларга жеке комиссияларды жана пайыздк чендерди белгилөөгө укугун өзүнө калтырат, андан тышкары башка факторлорго жараша, мисалы үчүн, рыноктун шарттардын өзгөрүүсү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык.