"Оптимальный" мөөнөт аманаты

  • Аманаттын минималдык суммасы - 1000 сом, 1000 орус рубли же 50 АКШ доллары.
  • Пайыздарды чегерип туруу – ай сайын.
  • Кошулган пайыздарды алып туруу мүмкүнчүлүгү – ай сайын
  • Аманаттын суммасы – чектелген эмес
  • Мөөнөт аяктаганга чейин аманаттын негизги суммасын жарым-жартылай чыгарып алуу жана толтуруу мүмкүнчүлүгүсүз.

Пайыздык чендер

  сомдо АКШ долларында рублда
3 ай 3.25% 5%
6 ай 5.5% 6.0%
9 ай 7.75% 6.5%
12 ай 11.5% 0.5% 7.5%
18 ай 12.0% 0.5% 7.75%
24 ай 12.25% 0.5% 8.00%
36 ай 12.50% 0.5% 8.25%
эсептегич

* Депозиттерди 100 000 АКШ доллар суммасынын жана жогоруу ачуу учурунда, жогоруда көрсөтүлгөн айырмаланган, Банк кардарларга жеке комиссияларды жана пайыздк чендерди белгилөөгө укугун өзүнө калтырат, андан тышкары башка факторлорго жараша, мисалы үчүн, рыноктун шарттардын өзгөрүүсү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык.

*Эффективдүү пайыздык чен номиналдык ченге барабар.