Соодалык каржылоо

"КЫРГЫЗСТАН банкы" товарларды ички жана тышкы соода келишимдердин негизинде товарларды сатып алууну Эл аралык Ислам соода-финансы корпорацияснын же International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) принциптеринде каржылайт.

Каржылоо линиясы Мурахаба* келишими боюнча ЭИСФК бөлүп төлөө менен товарды сатып алууга мүмкүнчүлүк берет.

Продукттун негизги шарттары:

Максаттуу багыты Ички жана тышкы рынокто төлөө мөөнөтүн бөлүп төлөө менен товарды сатып алууга (Мубараха бүтүмдөрүн ишке ашырууга)
Максаттуу зайымчы

1. Чакан жана ортонку бизнестин субъекттери

2. Ири корпоративдик кардарлар (Соодалык компаниялар, импортер-ишкерлер)
Ар бир төлөм үчүн бүтүмдүн минималдуу жана максималдуу суммасы

1. Минималдык сумма – 100 000 АКШ доллары

2. Максималдык сумма – 2 500 000 АКШ доллары

3. 100 000 АКШ долларынан кем эмес ар кандай төлөмдөр белгиленген акы үчүн 200 АКШ доллары өлчөмүндө алынат.
Насыянын валютасы АКШ доллары
Мөөнөтү  12 айдан көп эмес
Товарларды камсыздандыруу (ташуу убакытта) Милдеттүү**
Кардарга талаптар

Керектүү лицензиялардын бар болушу

Валюталык жөнгө салууга уруксат

Импортко лицензия

Товарлардын импортуна байланыштуу башка уруксаттар
Товар тапшыруучуларга жана товарларга талаптар

1. ЭИСФК соодалык каржылоосунун эрежелерине кабыл алына турган бардык товарлар.

2. Товардын жаралуусу:

      ИСУ мамлекет-мүчөлөрү жана ИСУ кирбеген мамлекеттер, ИСУ бойкотону тиеше эмес.

3. БУУ, ИСУ, ЕЫ санкция тизмесинде жок болушу.

4. Тапшыруучу арачы, агент болбошу керек.
Банк кепилдиги үчүн комиссия  Банк кепилдигинин суммасынын жылдык 5% -7% дан (жеке шарттарды кароо мүмкүн).

*Мурабаха келишими - ЭИСФК алынган кардардын арызы боюнча товарларды сатуу келишими. ЭИСФК товарынын сатуу баасы тараптар менен белгиленет. Кошулган баа 3.95%.

 **Камсыздандыруу дүйнөлүк практикада товарлардын тапшыруучусу камсыздайт.

Камсыздандыруу ишенимдүү компаниялар менен товарды толук калыбына келтирүүнү алдын ала караштыруу керек, ЭИСФК пайдасына (пайда табуучу)