Картадан картага которуу (Visa)

Биздин Банк кезексиз жана банктын кенсесине келбей туруп  акча которууга мүмкүнчүлүк берет.

Акча которуш үчүн эми узун реквезиттерди жаттоого жана банкка келүүгө кажети жок. Карта тууралу маалымат билүү жетиштүү.

Бул акча которуусу Кыргыз Республикасынын ар бир банк тарабынан чыгарылган Visa карталары ортосунда жүргүзүлөт.

 

Лимиттер Тарифтер Шарттар